Makaleler

Kişiye özgü dendritik hücre aşıları beyin kanseri hastalarının yaşam sürelerini uzatıyor.

Kalifornia Üniversitesi’nde yapılan erken faz çalışmalar, hastanın kendi tümörüne göre yapılan dendiritik hücre aşılarının ölümcül bir beyin kanseri olan glioblastomada ortalama yaşam süresini uzatabileceğini gösterdi.

Clinical Cancer Research dergisinde yayınlanan çalışma, glioblastomanın belli bir tipine sahip hasta grubunun aşıya daha iyi cevap verdiğini ortaya koydu. Bu çalışma, bir grup beyin kanseri hastasının immunoterapiye yanıt verdiği ilk çalışma olması bakımından önemlidir.

Aşı, konvansiyonel ameliyat ve radio-kemoterapi sonrası hastalara verildi. Daha önceki çalışmalardaki ortalama yaşam süresi ile karşılaştırıldığında aşı alan grubun yaşam süresinin iki katına çıktığı gözlendi. Çalışmanın faz I evresindeki 23 hastaya aşı 2003 yılında verildi. Tanının üzerinden sekiz yıl sonra çalışmaya katılanların üçte biri halen yaşamlarını sürdürmektedir.

Çalışma, aşının güvenli olduğunu ve yan etkilerinin nezle benzeri semptomlar ve aşı noktalarında döküntülerle minimal düzeylerde olduğunu göstermiştir. Sonuçlar özellikle bu gibi erken faz çalışmaları için oldukça cesaret vericidir. Bu tip beyin kanserlerine sahip hastalar için böyle uzun yaşam süreleri oldukça umut vericidir.

Ancak yine de bulguların daha büyük hasta gruplarında doğrulanması gerekmektedir. Kalifornia Üniversitesi’nde yeni glioblastoma tanısı alan hastalarda aşının faz II çalışmalarına başlanmıştır. Hastalar ya standart tedavi almaktadırlar ya da standart tedaviye ek olarak aşılanmaktadırlar.

Glioblastomanın pronöral, proliferatif ve mezenkimal olmak üzere en az üç alt tipi olduğu belirlenmiştir. Çalışmayı yapan ekip hastaları arasında özellikle bir grubun aşıya çok daha iyi yanıt verdiğini gözlemledir. Bu hasta grubunun tümörlerini incelediklerinde bunların mezenkimal alt tipte olduklarını buldular.

Mezenkimal alt tipe sahip hastaların daha saldırgan hastalıkları ve yaşam sürelerinin diğerlerine oranla çok kısa olması nedeniyle elde edilen sonuçlar oldukça şaşırtıcıdır. Bu tip glioblastoması olan hastalarda bağışıklık sistemi genlerini düzenleyen yüzlerce genin işlevi bozulmuştur ve düzgün çalışmazlar. Aşının bağışıklık sisteminin yerini doldurmasına yardımcı olduğu ve böylece hastaların beyin kanseri ile daha kolay savaştığı tahmin ediliyor.

Çalışmada kullanılan aşı her bir hasta için kişiye özgü olarak hazırlanıyor. Tümör alındıktan sonra tümördeki proteinler antijen olarak aşının geliştirilmesi için kullanılıyor. Radyasyon ve kemoterapiden sonra hastadan beyaz kan hücreleri (akyuvar) alınıyor ve dendritik hücreler büyütülüyor. Bu noktadan itibaren aşının hazırlanması yaklaşık olarak iki hafta sürüyor. Bu süreçte dendritik hücreler hastanın kendi tümör antijenleri ile birlikte büyütülüyor. Tümöre karşı eğitilmiş olan dendiritik hücreler hastanın vücuduna geri veriliyor ve kanserli hücrelerle savaşıyorlar.

Bağışıklık sistemi kanser hücrelerini düşman olarak tanıyamadığı için vücut kanser ile savaşamıyor. Ancak tümöre karşı eğitim gören dendritik hücreler basit olarak bağışıklık sistemine tümöre yanıt vermesini öğreterek hastanın T hücrelerinin tümöre saldırması için harekete geçiriyor.

Kişiye özgü dendritik aşı, her iki haftada bir toplam altı hafta boyunca üç sefer uygulanıyor. Destek aşılar her üç ayda bir yapılıyor. Ayrıca hastalar her iki ayda bir kanser için taranıyor.

Haber kaynağı: Sciencedaily aracılığıyla Kalifornia Üniversitesi – Los Angeles tarafından sağlanan haberden derlenmiştir.
Referans: Haber kaynağı: Sciencedaily aracılığıyla Kalifornia Üniversitesi – Los Angeles tarafından sağlanan haberden derlenmiştir. Referans makale: R. M. Prins, H. Soto, V. Konkankit, S. K. Odesa, A. Eskin, W. H. Yong, S. F. Nelson, L. M. Liau. Gene Expression Profile Correlates with T-Cell Infiltration and Relative Survival in Glioblastoma Patients Vaccinated with Dendritic Cell Immunotherapy. Clinical Cancer Research, 2010; 17 (6): 1603 DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-10-2563

TÜM MAKALELERİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN