Makaleler

Dendritik Hücre Aşıları

.: DERLEME

Dendritik Hücre Aşıları

Dendritic Cell Vaccines

Dumrul GÜLENa, Uğur COŞKUNb, Orhan TÜRKENc, Fuminiori ABEd, Phyllis WARKENTINe, James E. TALMADGEe

aDepartment of Medical Microbiology, Namık Kemal University, School of Health, Tekirdağ bDepartment of Medical Oncology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara cDepartment of Medical Oncology, Maltepe University Faculty of Medicine, İstanbul dNippon Kayaku Co., Ltd., Tokyo eDepartment of Pathology and Microbiology, The University of Nebraska Medical Center, Omaha

Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2010;3(2):66-76
Makale Dili: TR

ÖZET

Neoplastik hastalıkların tedavisinde immün sistemin tedavi amaçlı indüklenmesi doğal (innate) ve edinilmiş (adoptive) immünitenin arasındaki kompleks ilişkilerle birliktedir. Dendritik hücreler (DH), koruyucu ve terapötik yanıt potansiyelleri ve antijen-spesifik toleransın indüklenmesi gibi nedenlerle bu iki yanıt arasında kritik bir bağ oluşturur. Farklı yanıtlar farklı DH subtipleri ve matürasyon/aktivasyon düzeyleri ile birliktedir. DH, sistemik antitümör immünitenin indüklenmesini hedefleyen hasta spesifik aşıların kritik bir komponentidir. Profesyonel antijen sunucu hücreler olarak ve başarılı bir aşı uygulamasına esas teşkil etmek üzere kazanılmış immünitenin bir kolu olarak, hem CD4+ hem de CD8+ T hücrelere antijen epitoplarını sunarlar. DH temelli terapötik yaklaşımlardaki potansiyel rollerine rağmen, günümüze kadar yapılmış çoğu klinik çalışmalar önemli sonuçlar doğurmada yetersiz kalmıştır. Bu durum kısmen konak immünitesinin hücresel supresyonuna ve immünoterapi stratejilerine bağlıdır ki başarılı bir immün müdahele, tümör ilişkili veya iyatrojenik immün supresyonun üstesinden gelebilmek için gerekli yaklaşımların birlikte kullanılmasını gerektirir. Bu yüzden, DH matürasyonu, aktivasyonu ve antijen sunumu gibi konularda aşı stratejilerinde yeni yaklaşımlara ve tümör tarafından oluşturulan immün supresyonu yenmek için yeni stratejilerin kullanımının yanı sıra daha faydalı üretim yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Aşı, dendritik hücreler, salınım kriterleri, üretim

ABSTRACT

The induction of therapeutic immunity for the treatment of neoplasia is associated with complex interactions between innate and adoptive immunity. Dendritic cells (DCs) provide a critical link between these two immune responses with the potential to induce protective and therapeutic responses, as well as the induction of antigen (Ag) specific tolerance. The differential responses are associated with DC subtypes and maturation/activation levels. DCs are a critical component of patient-specific, vaccines targeting the induction of systemic anti-tumor immunity. As professional Ag presenting cells, these present Ag epitopes to both CD4+ and CD8+ T-cells, an aspect of adaptive immunity pivotal to a successful vaccine. Despite the potential for DC-based therapeutic approaches, most clinical studies to date have failed to achieve significant clinical end points. This is due, in part, to cellular suppression of host immunity and immunotherapy strategies such that successful immune intervention will need to integrate approaches to overcome tumor-associated and iatrogenic immune suppression. Thus, there is a need for further improvements in vaccine strategies, predicated on DC maturation, activation, and Ag presentation, as well as, improved manufacturing approaches, in addition to the use of strategies to overcome tumor-induced immune suppression.
Referans: Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Özel Dergisi, Türkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2010; Sayı 3(2): Sayfalar 66-76

TÜM MAKALELERİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN