Sinerge Co. Ltd. was founded for providing access to innovative cancer therapies and also assist medical application setups in the treatment of cancer. We are always available around the clock and please do not hesitate to contact us in case you have any further questions and concerns.

Sinerge Ltd tüm hastalarını tedavi için temsilcisi olduğu Almanya daki kliniklere göndermektedir. Tedaviler ve Muayeneler sadece bu kliniklerde yapılmaktadır.

Son zamanlarda kanser tedavisinde özellikle ABD ve Almanya’da geliştrilen bir kısmı kişiye özel aşıların kullanımı gittikçe önem kazanmaktadır.

Sinerge Ltd. Şti. Hastaların Kanser tedavisindeki bu yenilikçi uygulamalara erişimi sağlamak ve uygulamalarda yardımcı olmak üzere kurulmuştur.

YENİLİKÇİ KANSER TEDAVİSİ HAKKINDA:Bugün kanserin adının kendisinden daha kötü olduğu bir gerçektir. Erken tanıda şansın yüksek olduğu herkesçe bilinmektedir. Umutsuz olmak için hiçbir sebep yoktur. Geçmişe nazaran bugün tedavi şansınız daha yüksektir.

Kanser hastasının ameliyat edilebilir olması büyük bir şansdır. Çünkü kanserde cerrahi yöntem, yani tümörün ameliyat ile vücuddan alınıp atılması, radikal bir çözüm sağlar. Ancak hastanın ameliyat olma şansı yoksa veya ameliyat bir fayda sağlamayacaksa; uygulanacak diğer yöntemlerde Radyoterapi, Kemoterapi tümör hücresi ile sağlıklı hücreleri birbirinden ayıramaz. Tümörü öldürmeye çalışırken sağlıklı hücreler de zarar görür.

Bugün Türkiye de uygulanmakta olan klasik kanser tedavileri ile (Radyoterapi, Kemoterapi), iyileşmenin garantisini hiç bir doktorun veremeyeceği sizin de bilginiz dahilinde olmalıdır. Bunu söylemek kolay değil ama, kanserde hiçbir tedavinin garantisi olmadığını, sorarsanız doktorunuz da size söyleyecektir.

Diğer taraftan, Bugünkü yöntemlerle tedavi olsanız bile, yaşam süresinin uzatılmasında, immün (bağışıklık) sistem tedavisinin yapılması çok önemlidir. İmmün (Bağışıklık) sistem tedavisi/restorasyonu yapılmadığı müddetçe de/hatta yapılsa bile, kanserin tekrar nüksetme riski söz konusu olabilir. Kanser hastası maraton koşucusu gibi uzun soluklu, dikkatli bir disiplin içinde yaşamalıdır. Tedavi sonrası yaşam tarzı ve beslenme de çok önemlidir. Türkiye de doktorlar maalesef genellikle hastalarına bu konuda hemen hiç uyarıda bulunmazlar. Halbuki yaşam süresinin uzatılmasında beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve disiplin içinde yaşamak çok önemlidir.

Tumor & CancerThe tumors may occur in case the cells of an organ or a tissue in the body divide and proliferate irregularly. Tumors can be innocuous or malignant . Innocuous tumors are not described as cancer. They do not spread to other parts of the body.

Malignant tumors, on the other hand, are called as cancer. The cells of malignant tumors are abnormal, uncontrolled and divided irregularly. These tumors can compress, destroy or seep into normal tissue. Cancer cells may get into the other parts of the body through the blood or lymph circulation. Cancer cells, the way of spreading into the other parts of the body, called metastasis event.

Cell mutations are constantly occurring in our body. Usually the immune system recognizes and eliminates abnormal and dangerous cells. Before a cell becomes malignant it takes many mutations. In this case, the immune system attacks the malignant cell. But how comes that despite all these safety measures cancer is so common?

Obviously, the control mechanisms of the immune system can fail. When malignant cells have survived in the body for some time, the tumour influences the immune system by developing so-called escape mechanisms. In various ways the tumour represses the body’s defence mechanisms and becomes invisible for them. The organism starts to accept the tumour as the body’s own cells although they harm the organism. This immunologic phenomenon is called tolerance. Only specific immunologic treatment can resolve tolerance.

Sinerge Ltd. Sti. In the treatment of patients with cancer that provide access to innovative applications and applications are set up to assist.